QQ空间皮肤代码

2009-08-28 21:25:32 计算机应用

QQ空间皮肤代码,拥有网络上其它地方有可能都不具备的代码,还有轻松易懂的操作方法,看一遍就会了哦。 1.打开你的QQ空间,然后点“自定义” 2.把地址栏里原有的网址删除; 3.复制代码,注意不要带有空格哦,会出错的; 4.按下回车键(Enter键); 5.看看效果,觉的可以的话保存就好了,如果觉的不行再换代码。 javascript:window.top.space_addItem(1,26497,0,80,0,0,94); 感同身受 javascript:window.top.space_addItem(1,26341,0,80,0,0,94); 抗震救灾_抗击 javascript:window.top.space_addItem(1,8977,0,80,0,0,124); 灰色的 javascript:window.top.space_addItem(1,15166,0,80,0,0,93); 蓝色满天星星 javascript:window.top.space_addItem(1,7510,0,80,0,0,93); 纯紫 带少量花 javascript:window.top.space_addItem(1,4703,0,80,0,0,94); 比较 接近 全白 javascript:window.top.space_addItem(1,7513,0,80,0,0,93); 纯米黄 带星光 javascript:window.top.space_addItem(1,7619,0,80,0,0,93); 纯浅绿 带星光 javascript:window.top.space_addItem(1,4693,0,0,0,0,93); 全粉(带少许花瓣) javascript:window.top.space_addItem(1,15306,0,0,0,0,93); 全橙色 javascript:window.top.space_addItem(1,2875,0,80,0,0,90); 红色和粉红系 javascript:window.top.space_addItem(1,16309,0,80,0,0,90);铁锈色和灰色 javascript:window.top.space_addItem(1,1027,0,80,0,0,90); 灰绿色方块和黑猫 javascript:window.top.space_addItem(1,1630,0,80,0,0,90);黄色系方块和红色LOVE javascript:window.top.space_addItem(1,1771,0,80,0,0,90); 粉红色小方块和蓝色蝴蝶, javascript:window.top.space_addItem(1,3216,0,80,0,0,90); 红色MY HOME javascript:window.top.space_addItem(1,4323,0,80,0,0,90); 白色带兰色的漫画涂鸦 javascript:window.top.space_addItem(1,10812,0,80,0,0,90);白色云朵 javascript:window.top.space_addItem(1,11605,0,80,0,0,90);粉红色蝴蝶兰 javascript:window.top.space_addItem(1,11996,0,80,0,0,90);红心 javascript:window.top.space_addItem(1,13290,0,80,0,0,90);带紫色的红心 javascript:window.top.space_addItem(1,11998,0,80,0,0,90);黑色系带粉红的气泡和心 javascript:window.top.space_addItem(1,6730,0,80,0,0,90);竹子 javascript:window.top.space_addItem(1,3934,0,80,0,0,90);绿蓝系 绿色四叶草 javascript:window.top.space_addItem(1,3938,0,80,0,0,90); 黑色和粉红色系 红心 javascript:window.top.space_addItem(1,3942,0,80,0,0,90); 黑色和粉红色系 红星星 javascript:window.top.space_addItem(1,3899,0,80,0,0,90); 粉红色系 粉红星星 javascript:window.top.space_addItem(1,1632,0,80,0,0,90); 红色方框 javascript:window.top.space_addItem(1,394,0,80,0,0,90);木色I LOVE U javascript:window.top.space_addItem(1,414,0,80,0,0,90); 兰色冰块方框 javascript:window.top.space_addItem(1,416,0,80,0,0,90);淡绿色方框 很淡雅 很简洁 javascript:window.top.space_addItem(1,5369,0,80,0,0,90); 黑边蝴蝶结方块 javascript:window.top.space_addItem(1,4983,0,80,0,0,90); 淡黄色星星和心 javascript:window.top.space_addItem(1,4463,0,80,0,0,90); 粉红色翅膀 javascript:window.top.space_addItem(1,4080,0,80,0,0,90); 黑心 javascript:window.top.space_addItem(1,4082,0,80,0,0,90); 淡黄 LOVE YOU 还不错 javascript:window.top.space_addItem(1,4040,0,80,0,0,90); 淡兰色 I LOVE YOU javascript:window.top.space_addItem(1,1029,0,80,0,0,90); 绿色方块 javascript:window.top.space_addItem(1,1030,0,80,0,0,90); 木色 黑猫 javascript:window.top.space_addItem(1,8977,0,80,0,0,90); 黑色城堡 javascript:window.top.space_addItem(1,5867,0,80,0,0,90); 兰色蝴蝶 javascript:window.top.space_addItem(1,5628,0,80,0,0,90); 粉红LOVE ME javascript:window.top.space_addItem(1,4311,0,80,0,0,90); I LOVE YOU javascript:window.top.space_addItem(1,4319,0,80,0,0,90); 红心紫心绿心黄心蓝心 javascript:window.top.space_addItem(1,4327,0,80,0,0,90); 粉红方格HAPPY DAY javascript:window.top.space_addItem(1,1772,0,80,0,0,90); 绿色方框带蝴蝶 javascript:window.top.space_addItem(1,1032,0,80,0,0,90); 灰蓝方框 适合男生用吧 javascript:window.top.space_addItem(1,1919,0,80,0,0,90); 红色方框带太阳花 javascript:window.top.space_addItem(1,1110,0,80,0,0,90); 紫色方框带蝴蝶结 javascript:window.top.space_addItem(1,1522,0,80,0,0,90); 淡蓝方块和云朵 javascript:window.top.space_addItem(1,1036,0,80,0,0,90); 粉红方框淡黄色系 有小蝴蝶结 javascript:window.top.space_addItem(1,16628,0,80,0,0,90); 灰紫卷曲花边 javascript:window.top.space_addItem(1,8031,0,80,0,0,90); 黑白钢琴键和黑猫头 javascript:window.top.space_addItem(1,6275,0,80,0,0,90); HAPPY javascript:window.top.space_addItem(1,5869,0,80,0,0,90); 兰色蝴蝶蓝带闪心 javascript:window.top.space_addItem(1,5754,0,80,0,0,90); 粉红的牵牛花 javascript:window.top.space_addItem(1,5140,0,80,0,0,90); 拼图和海星 javascript:window.top.space_addItem(1,5144,0,80,0,0,90); 红白信封 javascript:window.top.space_addItem(1,4827,0,80,0,0,90); 冰块 javascript:window.top.space_addItem(1,4830,0,80,0,0,90); 大红色块 javascript:window.top.space_addItem(1,4829,0,80,0,0,90); 粉心 javascript:window.top.space_addItem(1,4831,0,80,0,0,90); 兰色小冰块 javascript:window.top.space_addItem(1,2469,0,80,0,0,90); 木纹带向日葵 javascript:window.top.space_addItem(1,2364,0,80,0,0,90); 淡粉色块 javascript:window.top.space_addItem(1,2160,0,80,0,0,90); 胆黄色块 javascript:window.top.space_addItem(1,1920,0,80,0,0,90); 淡粉带蓝色小花 javascript:window.top.space_addItem(1,1626,0,80,0,0,90); 淡蓝色气泡 javascript:window.top.space_addItem(1,6556,0,80,0,0,90); 粉红心和蓝色小钻 javascript:window.top.space_addItem(1,2942,0,80,0,0,90); 蓝紫色 HAPPY 和星星 javascript:window.top.space_addItem(1,2468,0,80,0,0,90); 灰砖墙和红色花边以及淡黄色块 javascript:window.top.space_addItem(1,2464,0,80,0,0,90); 红紫色块 javascript:window.top.space_addItem(1,15166,0,80,0,0,94); QQ三国官方皮肤 javascript:window.top.space_addItem(1,15306,0,0,1,1,94); QQ之声官方皮肤 小窝模式皮肤 (卡通漫画): javascript:window.top.space_addItem(1,4703,0,0,200,200,0); javascript:window.top.space_addItem(1,7985,0,80,0,0,90); javascript:window.top.space_addItem(1,7986,0,80,0,0,90); javascript:window.top.space_addItem(1,7987,0,80,0,0,90); javascript:window.top.space_addItem(1,7988,0,80,0,0,90); javascript:window.top.space_addItem(1,7989,0,80,0,0,90); javascript:window.top.space_addItem(1,8720,0,80,0,0,90);